ML-175 เม็ดคริสตัลสำหรับใส่น้ำดื่ม(สัตว์เล็ก)
ขนาด :
น้าหนัก : 2 pcs.
ราคา : 398 บาท
รายละเอียดสินค้า
เม็ดคริสตัลบีท เพียงแค่ใส่ไว้ในขวดน้ำ จะช่วยลดปริมาณแร่ธาตุ และ แคลเซียมในน้ำ สาเหตุของการเกิดนิ่วในสัตว์เลี้ยง 
มีอายุการใช้งานได้3เดือน