MR-18 หญ้าทีโมธี่ผสมสมุนไพรแบบยาว
ขนาด :
น้าหนัก : 1 kg.
ราคา : 318 บาท
รายละเอียดสินค้า

หญ้าทีโมธี่ผสมหญ้าสมุนไพรจากญี่ปุ่นไฟเบอร์สูงลักษณะเป็นเส้นยาวเหมาะกับการใส่รางหญ้า