MR-561 บิสกิต
ขนาด :
น้าหนัก : 70 g.
ราคา : 98 บาท
รายละเอียดสินค้า

บิสกิตรูปปลาสำหรับแฮมสเตอร์/กระรอกสะดวกแก่การจับถือสามารถยื่นให้สัตว์เลี้ยงได้โดยตรงเพื่อสร้างความใกล้ชิดระหว่างผู้เลี้ยงกับสัตว์เลี้ยง