MR-535 อาหารสูตรเฉพาะชินชิล่าและแพรี่ด๊อก
ขนาด :
น้าหนัก : 600 กรัม
ราคา : 388 บาท
รายละเอียดสินค้า

อาหารสูตรเฉพาะชินชิล่าและแพรี่ด๊อก คัดสรรจากวัตถุดิบชั้นเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นธัญพืชต่างๆ ผักและหญ้าอัดก้อน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง